O podjetju

Naziv podjetja:

Naziv podjetja: TGT 56 - ODISEJ, d.o.o., Maistrov trg 2, 4000 Kranj
Davčna številka: SI42368057
Matična številka: 5646391
Številka licence organizatorja počitnic in potovanj: 329
Številka licence posrednika počitnic in potovanj:
330
Transakcijski račun za nakazila: Gorenjska banka d.d.  Številka računa: SI56 0700 0000 1234 609

Company profile:
Registered legal company name:
TGT 56 - ODISEJ, d.o.o., Kranj
Registered corporate address:
 Maistrov trg 2, 4000 Kranj, Slovenia

I BAN: SI56 0700 0000 1234 609  BIC/SWIFT: GORESI2X      Bank: Gorenjska banka d.d., Kranj, Slovenia

General manager: Matjaž Čede
VAT number: SI42368057
Date of company registration: 7 May 1992
Registration number: 10332400
Telephone: +386 4 280 30 00

 


© ors